i-RESTORE -learning course on Protecting Child Victims Through Restorative Justice (Dutch)

De i-RESTORE e-learningcursus over het beschermen van kindslachtoffers via herstelrecht is nu beschikbaar in het Nederlands, Ests, Roemeens, Grieks, Albanees, Engels en Hongaars. Het i-RESTORE 2.0-project bouwt voort op het i-RESTORE-project, dat gericht was op het bevorderen van het gebruik van herstelrecht in gevallen van kindslachtoffers van misdrijven en het versterken van de capaciteiten van professionals in de justitiële sector. Op basis van de resultaten van dat project werd i-RESTORE 2.0 opgesteld om een stap verder te gaan en toegankelijke kwalitatieve herstelrechtelijke processen te creëren voor kinderen in aanraking met het rechtssysteem, met de betrokkenheid van nieuwe partners, HALT uit Nederland en het Sociaal Verzekeringsbureau van Estland.

In i-RESTORE hebben we een e-learningcursus ontworpen om de capaciteiten van verschillende professionals die werken met kindslachtoffers en/of jeugdige overtreders in de strafrechtspleging en in de kinderbeschermingssystemen te vergroten, met betrekking tot herstelrechtelijke benaderingen en mechanismen die kindvriendelijk zijn.

Wat is het doel van de E-Module?

Deze E-Module is ontworpen om de capaciteiten van verschillende professionals die werken met kindslachtoffers en/of jeugdige overtreders in de strafrechtspleging en in de kinderbeschermingssystemen te vergroten, met betrekking tot kindvriendelijke herstelrechtelijke benaderingen en mechanismen. In de praktijk zal deze e-learning:

 • Bewustwording vergroten over herstelrecht in gevallen met kinderen en jongeren, met extra aandacht voor kindslachtoffers;

 • Kennis en tools verschaffen om op een meer kindvriendelijke manier te werken.

Voor wie is de E-Module bedoeld?

Deze cursus is ontwikkeld voor:

 • Juridische en strafrechtelijke professionals (bijvoorbeeld rechters, advocaten, officieren van justitie, reclasseringsambtenaren, politie, gevangenispersoneel)

 • Herstelrechtbeoefenaars (bijvoorbeeld bemiddelaars, facilitators) en slachtofferhulpverleners

 • Professionals op het gebied van kinderbescherming (bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, psychologen, functionarissen van de kinderbeschermingseenheid)

 • Onderwijsprofessionals (bijvoorbeeld leraren, schooladviseurs, opvoeders, vertegenwoordigers van schoolbeheer, vertegenwoordigers van internaten en weeshuizen)

 • Vertegenwoordigers van NGO's die werken met kinderen en/of herstelrecht

 • Beleidsmakers (bijvoorbeeld vertegenwoordigers bij het ministerie van justitie, onderwijs of sociale bescherming, nationale ombudsmannen en ombudsvrouwen)

 • Academici (bijvoorbeeld onderzoekers op het gebied van kinderrechten en/of herstelrecht)

 • Studenten (bijvoorbeeld rechten, psychologie, sociologie, sociaal werk, magistratuurscholen)

 • Iedereen met interesse in het onderwerp

 

Tijd nodig om de module te voltooien

Om deze cursus met een samenvatting en 4 modules succesvol af te ronden, heb je ongeveer 4-6 uur nodig om het materiaal te bekijken, de video's te bekijken en de activiteiten te voltooien.

Doelstellingen van de E-Module

Deze E-Module zal uw kennis vergroten over herstelrecht en kindslachtoffers en beschuldigden door middel van verschillende middelen:

 • Kennisopbouw: via het gebruik van vooraf opgenomen videomateriaal en presentaties worden deelnemers geïntroduceerd in de belangrijkste aspecten van het gebruik van herstelrecht met kinderen, van theorieën tot praktijken.

 • Begrip: deelnemers zullen worden gevraagd om op verschillende manieren de verworven kennis te benaderen (bijvoorbeeld quizzes) om hun begrip van de behandelde concepten zelf te beoordelen.

 • Demonstratie: deelnemers krijgen de kans om te reflecteren op specifieke casestudy's, waarbij theorieën, juridische instrumenten en praktische toolkits worden toegepast op de echte wereld van kinderen in aanraking met het rechtssysteem.

Leerresultaten

Tegen het einde van deze E-Module zult u in staat zijn:

 • Te beschrijven wat herstelrecht voor kinderen en jongeren inhoudt, wat goede praktijken zijn en op de hoogte zijn van de betrokken uitdagingen

 • Bewustwording te vergroten over herstelrecht in gevallen met kinderen en jongeren, met extra aandacht voor kindslachtoffers;

 • Manieren te noemen en kennis en tools te verschaffen om op een meer kindvriendelijke manier te werken.

 • Activiteiten te faciliteren om de praktijk in uw eigen land of omgeving voor kindslachtoffers en beschuldigden te verbeteren

 • Manieren te evalueren om positieve verandering in uw werk tot stand te brengen die de situatie van kinderen die schade hebben opgelopen door of in conflict zijn gekomen met de wet, kan verbeteren door herstelrecht te gebruiken of door te verwijzen naar relevante instellingen of professionals.

   

Cover of the course handbook
Type of learning
Self paced